Acenol®; -forte

Paracetamol

Brak informacji
tabl.
300 mg
20 szt.
Doustnie
OTC
100%
5,90
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
ICD10
Migrena G43
Naczyniowe bóle głowy niesklasyfikowane gdzie indziej G44.1
Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†) G53.0
Ból ucha H92.0
Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie) J00
Ostre zapalenie zatoki szczękowej J01.0
Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.1
Grypa z innymi objawami wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8
Grypa, wirus niezidentyfikowany J11
Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez niezidentyfikowany wirus J11.1
Grypa z innymi objawami wywołana przez niezidentyfikowany wirus J11.8
Zespół ząbkowania K00.7
Zapalenie zębodołu szczęki i żuchwy K10.3
Ból stawu M25.5
Bóle grzbietu M54
Bóle karku M54.2
Rwa kulszowa z bólem lędźwiowo-krzyżowym M54.4
Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej M54.5
Ból kręgosłupa piersiowego M54.6
Inne bóle grzbietu M54.8
Ból grzbietu, nieokreślony M54.9
Bóle mięśni M79.1
Nerwoból i zapalenie nerwów, nieokreślone M79.2
Bóle kończyn M79.6
Nieokreślona kolka nerkowa N23
Pierwotne bolesne miesiączkowanie N94.4
Wtórne bolesne miesiączkowanie N94.5
Bolesne miesiączkowanie, nieokreślone N94.6
Ból gardła i w klatce piersiowej R07
Ból gardła R07.0
Gorączka o innej lub nieznanej przyczynie R50
Gorączka z dreszczami R50.0
Gorączka, nieokreślona R50.9
Ból głowy R51
Ból niesklasyfikowany gdzie indziej R52
Ból ostry R52.0
Przewlekły ból nieustępujący R52.1
Inny ból przewlekły R52.2
Ból, nieokreślony R52.9
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Napoje z zawierające kofeinę powodują synergizm hiperaddycyjny - działanie kofeiny i leku podawanych jednocześnie jest większe niż suma działania leku i kofeiny oddzielnie. Zwiększone hamowanie aktywności fosfodiesterazy nasilającej pobudzenie OUN jest wynikiem zsumowania się efektów działania kofeiny w leku i napojach. Wynikiem tych interakcji mogą być: zwiększenie działania przeciwbólowego ASA; tachykardia, zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia rytmu serca, hipotonia, ból głowy, skurcze mięśni, bezsenność, zaburzenia koncentracji uwagi, drażliwość, objawy dyspeptyczne.
Lek należy zażywać bez pokarmu (co najmniej 1 h przed jedzeniem lub najwcześniej 2 h po posiłku.
Lek powinien być zażywany w czasie jedzenia lub tuż po posiłku.
Wszystkie dawki leku
Brak informacji
tabl.
300 mg
20 szt.
Doustnie
OTC
100%
5,90
Niedostępny
tabl.
500 mg
20 szt.
Doustnie
OTC
100%
4,40
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]