Beto ZK 25; -50; -100; -150; -200

Metoprolol succinate

Niedostępny
tabl. o przedł. uwalnianiu
47,5 mg
60 szt.
Doustnie
Rx
100%
28,48
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Posiłki bogatotłuszczowe mogą powodować wzrost lub spadek stężenia leku lub/i jego metabolitów we krwi. Wzrost stężenia występuje przez zwiększenie wchchłaniania leku z przewodu pokarmowego w wyniku rozpuszczania leku w tłuszczach emulgowalnych przez kwasy żółciowe. Konsekwencjami klinicznymi mogą być: bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia snu, niepokój, ponudzenie psychoruchowe, napady drgawek, hipotonia, bradykardia, zburzenia przewodzenia serca, niedociśnienie tętnicze, niewydolność serca, łysienie, kaszel, wysypki skórne, świąd skóry oraz wzrost transaminaz we krwi. Zmniejszenie wchłaniania leku (chinapryl): tworzą się słabowchłanialne kompleksy leku z kwasami tłuszczowymi, czego konsekwencją kliniczną może być brak lub osłabienie efektów terapeutycznych.
Wszystkie dawki leku
Niedostępny
tabl. o przedł. uwalnianiu
47,5 mg
60 szt.
Doustnie
Rx
100%
28,48
Niedostępny
tabl. o przedł. uwalnianiu
95 mg
30 szt.
Doustnie
Rx
100%
28,31
Niedostępny
tabl. o przedł. uwalnianiu
142,5 mg
30 szt.
Doustnie
Rx
100%
33,53
Niedostępny
tabl. o przedł. uwalnianiu
190 mg
30 szt.
Doustnie
Rx
100%
39,73
Niedostępny
tabl. o przedł. uwalnianiu
23,75 mg
30 szt.
Doustnie
Rx
100%
16,70
Dostępny
tabl. o przedł. uwalnianiu
47,5 mg
30 szt.
Doustnie
Rx
100%
18,97
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]