Binocrit

Epoetin alfa

Brak informacji
inj. [roztw.]
8000 j.m.
6 amp.-strzyk. 0,8 ml
Iniekcje
Rx-z
100%
1465,34
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
ICD10
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn C40
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C41
Czerniak złośliwy skóry C43
Inne nowotwory złośliwe skóry C44
Międzybłoniak C45
Mięsak Kaposi'ego C46
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C47
Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C48
Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C49
Nowotwór złośliwy sutka C50
Nowotwór złośliwy sromu C51
Nowotwór złośliwy pochwy C52
Nowotwór złośliwy szyjki macicy C53
Nowotwór złośliwy trzonu macicy C54
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C55
Nowotwór złośliwy jajnika C56
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C57
Nowotwór złośliwy łożyska C58
Nowotwór złośliwy prącia C60
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61
Nowotwór złośliwy jądra C62
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C63
Nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej C64
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C65
Nowotwór złośliwy moczowodu C66
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C67
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C68
Nowotwór złośliwy oka C69
Nowotwór złośliwy opon C70
Nowotwór złośliwy mózgu C71
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C72
Nowotwór złośliwy tarczycy C73
Nowotwór złośliwy nadnerczy C74
Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C75
Nowotwór złośliwy umiejscowienień innych i niedokładnieokreślonych C76
Wtórne i nieokreślone nowotwory złośliwe węzłów chłonnych C77
Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C78
Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C79
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C80
Choroba Hodgkina C81
Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C82
Chłoniaki nieziarnicze rozlane C83
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t C84
Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C85
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C88
Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych C90
Białaczka limfatyczna C91
Białaczka szpikowa C92
Białaczka monocytowa C93
Inne białaczki określonego rodzaju C94
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C95
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C96
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień C97
Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka D00
Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych D01
Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D02
Czerniak in situ D03
Rak in situ skóry D04
Rak in situ sutka D05
Rak in situ szyjki macicy D06
Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D07
Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień D09
Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła D10
Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych D11
Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu D12
Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego D13
Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego D14
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej D15
Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych D16
Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej D17
Naczyniaki krwionośne i naczyniaki chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia D18
Nowotwory niezłośliwe międzybłonka D19
Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej D20
Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich D21
Znamiona barwnikowe (melanocytowe) D22
Inne niezłośliwe nowotwory skóry D23
Nowotwór niezłośliwy sutka D24
Mięśniak gładkokomórkowy macicy D25
Inne niezłośliwe nowotwory macicy D26
Niezłośliwy nowotwór jajnika D27
Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych D28
Niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych D29
Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych D30
Niezłośliwy nowotwór oka D31
Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych D32
Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego D33
Niezłośliwy nowotwór tarczycy D34
Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego D35
Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu D36
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych D37
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej D38
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych D39
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych D40
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych D41
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon D42
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego D43
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego D44
Czerwienica prawdziwa D45
Zespoły mielodysplastyczne D46
Inny nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych D47
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień D48
Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej D63.0
Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej D63.8
Przewlekła niewydolność nerek N18
Przetoczenie krwi bez podania rozpoznania choroby Z51.3
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wszystkie dawki leku
Brak informacji
inj. [roztw.]
8000 j.m.
6 amp.-strzyk. 0,8 ml
Iniekcje
Rx-z
100%
1465,34
Brak informacji
inj. [roztw.]
6000 j.m.
6 amp.-strzyk. 0,6 ml
Iniekcje
Rx-z
100%
1099,01
Brak informacji
inj. [roztw.]
5000 j.m.
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
Iniekcje
Rx-z
CHB
793,80
B
bezpł.
Brak informacji
inj. [roztw.]
40000 j.m.
6 amp.-strzyk. 1 ml
Iniekcje
Rx-z
100%
X
Brak informacji
inj. [roztw.]
4000 j.m.
6 amp.-strzyk. 0,4 ml
Iniekcje
Rx-z
CHB
680,40
B
bezpł.
Brak informacji
inj. [roztw.]
3000 j.m.
6 amp.-strzyk. 0,3 ml
Iniekcje
Rx-z
CHB
510,30
B
bezpł.
Niedostępny
inj. [roztw.]
2000 j.m.
6 amp.-strzyk. 1 ml
Iniekcje
Rx-z
CHB
340,20
B
bezpł.
Brak informacji
inj. [roztw.]
10000 j.m.
6 amp.-strzyk. 1 ml
Iniekcje
Rx-z
100%
X
Brak informacji
inj. [roztw.]
1000 j.m.
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
Iniekcje
Rx-z
CHB
170,10
B
bezpł.
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]