Tonpular PR 75 mg; -150 mg

Venlafaxine

Brak informacji
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
150 mg
28 szt.
Doustnie
Rx
100%
X
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
ICD10
Otępienie w chorobie alzheimera F00
Otępienie naczyniowe F01
Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej F02
Otępienie bliżej nieokreślone F03
Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi F04
Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi F05
Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną F06
Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu F07
Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe F09
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu F10
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów F11
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli F12
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających F13
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy F14
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny F15
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów F16
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu F17
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi F18
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych i innych środków psychoaktywnych F19
Schizofrenia F20
Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe) F21
Uporczywe zaburzenie urojeniowe F22
Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne F23
Indukowane zaburzenia urojeniowe F24
Zaburzenia schizoafektywne F25
Inne nieorganiczne zaburzenia psychotropowe F28
Nieokreślona psychoza nieorganiczna F29
Epizod maniakalny F30
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe F31
Epizod depresyjny F32
Zaburzenie depresyjne nawracające F33
Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne) F34
Inne zaburzenia nastroju (afektywne) F38
Zaburzenia nastroju (afektywne) F39
Zaburzenia lękowe w postaci fobii F40
Agorafobia F40.0
Fobie społeczne F40.1
Inne zaburzenia lękowe F41
Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) F41.0
Zaburzenie lękowe uogólnione F41.1
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw) F42
Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne F43
Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) F44
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders) F45
Inne zaburzenia nerwicowe F48
Zaburzenia odżywiania F50
Nieorganiczne zaburzenia snu F51
Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną F52
Zaburzenia psychiczne związane z porodem, niesklasyfikowane gdzie indziej F53
Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach F54
Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia F55
Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi F59
Specyficzne zaburzenia osobowości F60
Zaburzenia osobowości mieszane i inne F61
Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu F62
Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów) F63
Zaburzenia identyfikacji płciowej F64
Zaburzenia preferencji seksualnych F65
Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem orientacją seksualną F66
Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych F68
Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nieokreślone F69
Upośledzenie umysłowe lekkie F70
Upośledzenie umysłowe umiarkowane F71
Upośledzenie umysłowe znaczne F72
Upośledzenie umysłowe głębokie F73
Inne upośledzenie umysłowe F78
Upośledzenie umysłowe, nieokreślone F79
Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka F80
Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych F81
Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych F82
Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe F83
Całościowe zaburzenia rozwojowe F84
Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) F88
Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nieokreślone F89
Zaburzenie hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej) F90
Zaburzenia zachowania F91
Mieszane zaburzenia zachowania i emocji F92
Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie F93
Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym F94
Tiki F95
Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym F98
Zaburzenia psychiczne, inaczej nieokreślone F99
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.
Wszystkie dawki leku
Brak informacji
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
150 mg
28 szt.
Doustnie
Rx
100%
X
Brak informacji
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
75 mg
28 szt.
Doustnie
Rx
100%
X
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]