Znaleziono wyników: 1
Strona 1 z 1
Choroba przewlekła: Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1,73m2, albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii
Strona:
z 1