Baclofen POLPHARMA

Baclofen

Dostępny
tabl.
25 mg
50 szt.
Doustnie
Rx
100%
33,22
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
ICD10
Gruźlicze zapalenie opon mózgowych A17.0
Posocznica wywołana przez Yersinia pestis A20.3
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie opon mózgowo­-rdzeniowych i mózgu wywołane przez Listeria monocytogenes A32.1
Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*) A39.0
Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych A87
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus opryszczki (G02.0*) B00.3
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus świnki (G02.0*) B26.1
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Candida (G02.1*) B37.5
Kokcydioidomykozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.1*) B38.4
Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.2*) B58.2
Rdzeń kręgowy C72.0
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niesklasyfikowane gdzie indziej G00
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki G03
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej G04.2
Stwardnienie rozsiane G35
Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego G37.3
Mózgowe porażenie dziecięce G80
Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki G95.0
Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy I64
Kurcz i przykurcz R25.2
Inne określone urazy głowy S09.8
Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa S14
Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa S24
Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony T09.3
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.
Wszystkie dawki leku
Dostępny
tabl.
25 mg
50 szt.
Doustnie
Rx
100%
33,22
Dostępny
tabl.
25 mg
100 szt.
Doustnie
Rx
100%
60,47
Dostępny
tabl.
10 mg
50 szt.
Doustnie
Rx
100%
23,33
Dostępny
tabl.
10 mg
100 szt.
Doustnie
Rx
100%
43,24
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]