Demezon

Dexamethasone

Brak informacji
tabl.
4 mg
20 szt.
Doustnie
Rx
100%
58,57
R (1)
5,69
  • 1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. (Patrz wskazania przy opisie leku) Wskazania pozarejestracyjne:  Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL; nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL Pokaż wskazania chpl.
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
ICD10
Dur brzuszny A01.0
Gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie A15
Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis A39
Posocznica wywołana przez paciorkowce A40
Inna posocznica A41
Pęcherzykowe zapalenie skóry wywołane przez wirus opryszczki B00.1
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus opryszczki (G02.0*) B00.3
Włośnica B75
Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy] C82
Chłoniak nieziarniczy rozlany C83
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C84
Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego C85
Białaczka limfatyczna C91
Białaczka szpikowa C92
Białaczka monocytowa C93
Ostra czerwienica i erytroleukemia C94
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C95
Zapalenie tarczycy podostre E06.1
Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów E25.0
Pierwotna niewydolność kory nadnerczy E27.1
Niedoczynność kory nadnerczy polekowa E27.3
Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy E27.4
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej G01
Stwardnienie rozsiane G35
Zapalenie spojówek H10
Wrzód rogówki H16.0
Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego H20
Zapalenie naczyniówki i siatkówki H30
Zapalenie nerwu wzrokowego H46
Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego I01.2
Ostre zapalenie oskrzeli J20
Naczynioruchowy i alergiczny nieżyt nosa J30
Obrzęk krtani J38.4
Ciężka ostra dychawica oskrzelowa J46.1
Beryloza J63.2
Zapalenie płuc spowodowane przez zachłyśnięcie się pokarmem lub wymiocinami J69.0
Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej J82
Choroba Leśniowskiego-Crohna [odcinkowe zapalenie jelita] K50
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego K51
Inne reumatoidalne zapalenia stawów M06
Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5†) M07.0
Inne artropatie łuszczycowe (L40.5†) M07.3
Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów M08.0
Idiopatyczna dna moczanowa M10.0
Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego M18
Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego M18.2
Inne zwyrodnienia stawów M19
Toczeń rumieniowaty układowy M32
Zapalenie skórno-wielomięśniowe M33
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa M45
Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej M65
Inne choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M68.8
Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem M70
Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego M77.0
Zapalenie nadkłykcia bocznego M77.1
Zespół nerczycowy N04
Nieokreślony zespół zapalenia nerek N05
Zapalenie opłucnej R09.1
Inne reakcje na surowicę T80.6
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Środek uznany za dopingowy.
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.
Dochodzi do wiązania żelaza przez taninę, co uniemożliwia jego wchłanianie z przewodu pokarmowego. Wynikiem jet interakcji jest brak efektów terapeutycznych.
Wszystkie dawki leku
Brak informacji
tabl.
4 mg
20 szt.
Doustnie
Rx
100%
58,57
R
5,69
Brak informacji
tabl.
1 mg
40 szt.
Doustnie
Rx
100%
30,86
R
4,07
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]