Fraxiparine®

Nadroparin calcium

Brak informacji
inj. doż./podsk. [roztw.]
9500 j.m. aXa/ml
2 amp.-strzyk. 1 ml
Iniekcje
Rx
100%
41,36
  • 1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. (Patrz wskazania przy opisie leku) Wskazania pozarejestracyjne:  Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL Pokaż wskazania chpl.
  • 2) Pacjenci 65+
  • 3) Kobiety w ciąży
  • 4) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Wszystkie dawki leku
Brak informacji
inj. doż./podsk. [roztw.]
9500 j.m. aXa/ml
2 amp.-strzyk. 1 ml
Iniekcje
Rx
100%
41,36
Dostępny
inj. doż./podsk. [roztw.]
9500 j.m. aXa/ml
10 amp.-strzyk. 1 ml
Iniekcje
Rx
100%
195,27
Brak informacji
inj. doż./podsk. [roztw.]
7600 j.m. aXa/0,8 ml
2 amp.-strzyk. 0,8 ml
Iniekcje
Rx
100%
33,09
Niedostępny
inj. doż./podsk. [roztw.]
7600 j.m. aXa/0,8 ml
10 amp.-strzyk. 0,8 ml
Iniekcje
Rx
100%
187,30
R
98,87
S
bezpł.
C
bezpł.
DZ
bezpł.
Dostępny
inj. doż./podsk. [roztw.]
5700 j.m. aXa/0,6 ml
10 amp.-strzyk. 0,6 ml
Iniekcje
Rx
100%
148,33
R
82,81
S
bezpł.
C
bezpł.
DZ
bezpł.
Brak informacji
inj. doż./podsk. [roztw.]
5700 j.m. aXa/0,6 ml
2 amp.-strzyk. 0,6 ml
Iniekcje
Rx
100%
26,45
Niedostępny
inj. doż./podsk. [roztw.]
3800 j.m. aXa/0,4 ml
10 amp.-strzyk. 0,4 ml
Iniekcje
Rx
100%
100,66
R
58,05
S
bezpł.
C
bezpł.
DZ
bezpł.
Brak informacji
inj. doż./podsk. [roztw.]
2850 j.m. aXa/0,3 ml
2 amp.-strzyk. 0,3 ml
Iniekcje
Rx
100%
13,22
Niedostępny
inj. doż./podsk. [roztw.]
2850 j.m. aXa/0,3 ml
10 amp.-strzyk. 0,3 ml
Iniekcje
Rx
100%
79,59
R
48,43
S
bezpł.
C
bezpł.
DZ
bezpł.
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]