Olzapin

Olanzapine

Dostępny
tabl. powl.
5 mg
90 szt.
Doustnie
Rx
100%
151,99
R (1)
5,59
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Jednym z niepożądanych działań leku jakie mogą wystąpić jest nadwrażliwość na światło.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.
Lek u palaczy (także biernych) może wchodzić w interakcje z nikotyną.
Wszystkie dawki leku
Dostępny
tabl. powl.
5 mg
90 szt.
Doustnie
Rx
100%
151,99
R
5,59
Niedostępny
tabl. powl.
5 mg
28 szt.
Doustnie
Rx
100%
49,43
R
5,59
Dostępny
tabl. powl.
5 mg
56 szt.
Doustnie
Rx
100%
94,70
R
3,82
Brak informacji
tabl. powl.
5 mg
60 szt.
Doustnie
Rx
100%
100,88
R
3,28
Dostępny
tabl. powl.
5 mg
30 szt.
Doustnie
Rx
100%
52,76
R
5,56
Brak informacji
tabl. powl.
5 mg
120 szt.
Doustnie
Rx
100%
X
Niedostępny
tabl. powl.
5 mg
112 szt.
Doustnie
Rx
100%
178,82
R
5,97
Niedostępny
tabl. powl.
10 mg
28 szt.
Doustnie
Rx
100%
94,49
R
3,61
Dostępny
tabl. powl.
10 mg
56 szt.
Doustnie
Rx
100%
181,13
R
5,97
Niedostępny
tabl. powl.
10 mg
90 szt.
Doustnie
Rx
100%
294,28
R
9,60
Brak informacji
tabl. powl.
10 mg
60 szt.
Doustnie
Rx
100%
193,10
R
6,40
Brak informacji
tabl. powl.
10 mg
30 szt.
Doustnie
Rx
100%
100,88
R
3,28
Brak informacji
tabl. powl.
10 mg
120 szt.
Doustnie
Rx
100%
X
Dostępny
tabl. powl.
10 mg
112 szt.
Doustnie
Rx
100%
345,39
R
11,95
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]