Dalacin® C

Clindamycin

Dostępny
kaps.
75 mg
16 szt.
Doustnie
Rx
100%
8,84
50% (1)
6,26
  • 1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. (Patrz wskazania przy opisie leku) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach:   Pokaż wskazania chpl.
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
ICD10
Posocznica wywołana przez staphylococcus aureus A41.0
Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce A41.1
Róża A46
Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu B58.2
Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B95.3
Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B95.6
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej G05.2
Rozlane zapalenie (cellulitis) ucha zewnętrznego H60.1
Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego H65.0
Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego H65.1
Ostre ropne zapalenie ucha środkowego H66.0
Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia I33.0
Ostre zapalenie zatok przynosowych J01
Ostre zapalenie gardła J02
Ostre zapalenie migdałków J03
Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (streptococcus pneumoniae) J13
Ropień płuca i śródpiersia J85
Ropniak opłucnej J86
Ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej pochodzenia miazgowego K04.4
Przewlekłe przywierzchołkowe zapalenie ozębnej K04.5
Ropień okołowierzchołkowy z zajęciem zatoki szczękowej K04.6
Ropień okołowierzchołkowy bez zajęcia zatoki szczękowej K04.7
Zapalenie otrzewnej K65
Liszajec L01
Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny L02
Zapalenie tkanki łącznej L03
Trądzik pospolity L70
Ropne zapalenia stawów M00
Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej M01.3
Zapalenie kości i szpiku M86
Zapalenie macicy z wyłączeniem szyjki N71
Inne zapalenia miednicy mniejszej u kobiet N73
Ostre zapalenie pochwy N76.0
Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy N76.1
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży.
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Lek należy zażywać bez pokarmu (co najmniej 1 h przed jedzeniem lub najwcześniej 2 h po posiłku.
Wszystkie dawki leku
Dostępny
kaps.
75 mg
16 szt.
Doustnie
Rx
100%
8,84
50%
6,26
Niedostępny
kaps.
300 mg
16 szt.
Doustnie
Rx
100%
20,66
50%
10,33
Dostępny
kaps.
150 mg
16 szt.
Doustnie
Rx
100%
11,57
50%
6,41
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]