Unidox Solutab®

Doxycycline monohydrate

Niedostępny
tabl. do przyg. zaw. doust.
100 mg
10 szt.
Doustnie
Rx
100%
8,68
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
ICD10
Choroba zakaźna wywołana przez Vibrio cholerae [cholera] A00
Choroba zakaźna wywołana przez Shigella [szigelloza] A03
Inne bakteryjne zakażenia jelit A04
Ostra czerwonka pełzakowa A06.0
Przewlekła pełzakowica jelitowa A06.1
Pełzakowy nieczerwonkowy nieżyt jelita grubego A06.2
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologii A09
Dżuma skóry i tkanki podskórnej A20.1
Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa A21.0
Wąglik, postać skórna A22.0
Bruceloza wywołana przez Brucella melitensis A23.0
Choroba odzwierzęca wywołana przez Leptospira interrogans [leptospiroza] A27
Listerioza, postać skórna A32.0
Promienica, postać brzuszna A42.1
Promienica, postać szyjno-twarzowa A42.2
Bartonelloza, postać skórna i śluzówkowo-skórna A44.1
Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów okołocewkowych lub dodatkowych A54.0
Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów okołocewkowych i dodatkowych A54.1
Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydia A55
Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez chlamydie A56
Wrzód weneryczny A57
Ziarniniak pachwinowy A58
Kiła nieweneryczna A65
Choroba z Lyme A69.2
Zakażenie wywołane przez Chlamydia psittaci A70
Inne choroby wywołane przez Chlamydia A74
Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia (H13.1*) A74.0
Dur plamisty [riketsjoza przenoszona przez kleszcze] A77
Gorączka Q A78
Inne choroby wywołane przez Rickettsia A79
Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum B50
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B96.0
Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B96.2
Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B96.3
Bacillus fragilis [B. fragilis] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B96.6
Zapalenie spojówek w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej H13.1
Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae J14
Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae J15.7
Zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia J16.0
Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniae J20.0
Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae J20.1
Sprue tropikalne K90.1
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.
Substancja czynna zawarta w lekach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęniarki i położnej, oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty.
Wszystkie dawki leku
Niedostępny
tabl. do przyg. zaw. doust.
100 mg
10 szt.
Doustnie
Rx
100%
8,68
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]