Ospamox®

Amoxicillin

Dostępny
tabl. powl.
750 mg
16 szt.
Doustnie
Rx
100%
11,14
R (1)
3,68
  • 1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. (Patrz wskazania przy opisie leku) Wskazania pozarejestracyjne:  Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka Pokaż wskazania chpl.
dawki-icon Wszystkie dawki leku
interakcje-icon Interakcje z lekami
opis-icon OPIS
opis-icon Interakcje z substancjami czynnymi
atc-icon ATC
interakcje-icon Interakcje z wieloma lekami
icd10 ICD10
ICD10
Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki salmonella A02.0
Zakażenia wywołane pałeczkami shigella (szigeloza) A03
Rzeżączka (zakażenie rzeżączkowe) A54
Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych A54.0
Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych lub dodatkowych A54.1
Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zapalenie układu moczowo-płciowego A54.2
Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B95.3
Escherichia coli jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B96.2
Haemophilus influenzae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B96.3
Proteus (mirabilis) morganii jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B96.4
Bacillus fragilis (B.fragilis) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B96.6
Clostridium perfringens (C.perfringens) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B96.7
Inne określone czynniki bakteryjne jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B96.8
Helicobacter pylori [H. pylori] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach B98.0
Nieropne zapalenie ucha środkowego H65
Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego H65.0
Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego H65.1
Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego H66
Ostre ropne zapalenie ucha środkowego H66.0
Zapalenie ucha środkowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H67
Zapalenie ucha środkowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej H67.0
Ostre zapalenie zatok przynosowych J01
Ostre zapalenie gardła J02
Ostre zapalenie migdałków J03
Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (streptococcus pneumoniae) J13
Zapalenie płuc wywołane pałeczka grypy (haemophilus influenzae) J14
Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie gram-ujemne J15.6
Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriami J15.8
Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez pałeczkę grypy (haemophilus influenzae) J20.1
Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce J20.2
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych J32
Przewlekłe zapalenie migdałków J35.0
Ropień okołomigdałkowy J36
Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne J41
Liszajec L01
Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej L08
Ropne zapalenia stawów M00
Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek N11
Zapalenie pęcherza moczowego N30
Ostre zapalenie pęcherza moczowego N30.0
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej N34.1
Zakażenie układu moczowego w części nieokreślonej N39.0
dawki-icon Ostrzeżenia specjalne
Ostrzeżenia specjalne
Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Substancja czynna zawarta w lekach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęniarki i położnej, oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty.
Wszystkie dawki leku
Dostępny
tabl. powl.
750 mg
16 szt.
Doustnie
Rx
100%
11,14
R
3,68
Niedostępny
tabl. powl.
750 mg
20 szt.
Doustnie
Rx
100%
13,67
R
3,54
Niedostępny
tabl. powl.
500 mg
16 szt.
Doustnie
Rx
100%
7,75
R
3,84
Niedostępny
tabl. powl.
500 mg
20 szt.
Doustnie
Rx
100%
9,27
R
3,58
Dostępny
tabl. powl.
1000 mg
16 szt.
Doustnie
Rx
100%
13,82
R
3,20
Niedostępny
tabl. powl.
1000 mg
20 szt.
Doustnie
Rx
100%
17,68
R
3,20
Interakcje z lekami
Interakcje z substancjami czynnymi
Interakcje z wieloma lekami
Ustaw widok jako domyślny

Komentarze [0]